>

Nauka i wiedza

Klucz to wiedza

Wpisy z Maj, 2015

maj 16

Odebrać dobrą edukację Często słyszymy o czymś takim, jak odebranie porządnej edukacji. Zwykle takie sformułowanie kojarzymy z ludźmi raczej zamożnymi, których stać na to, ażeby posyłać swoje dzieci do najlepszych szkół, bardzo często prywatnych, za które trzeba płacić słone pieniądze. Mnie się wydaje, że takie rozumienie tych słów nie do końca pokrywa się z prawdą. Według mnie, odebrać dobrą edukację to przede wszystkim naprawdę solidnie przykładać się do nauki. Jeżeli komuś autentycznie zależy na tym, ażeby być człowiekiem naprawdę wykształconym, nie tylko na papierze, trzeba mnóstwo czasu poświęcać na naukę i nie ograniczać się jedynie do tego, co serwowane jest podczas lekcji w szkole. Owszem, odebranie dobrej edukacji bardzo często wiąże się z nauką w dobrych placówkach, aczkolwiek jeżeli ktoś jest w czymś dobry, dostanie się do każdej szkoły i dorzucą mu jeszcze do tego jakieś stypendium naukowe. Odebrać dobrą edukację to zazwyczaj mieć zrobionych kilka fakultetów i posiadać naprawdę szeroki zakres wiedzy.

16 maja 2015 | Kategoria: Edukacja
Tagi: , ,
maj 15

Przygotowanie do szkoły Przygotowanie do szkoły to nic innego jak dostosowanie dziecka do podjęcia dalszej edukacji. W przedszkolu wszystkie zajęcia są forma zabawy jednak mają swój cel, czyli naukę. Małymi kroczkami dochodzi się do kolejnych punktów w edukowaniu dzieci. Przygotowanie do szkoły wyraża się już w samym przebywaniu dzieci w placówce, ponieważ dziecko spędza tam pewien czas i przyzwyczaja go to później do zajęć w szkole podstawowej. Dziecko musi zdawać sobie sprawę ze jest to konieczność i należy uczyć się nowych rzeczy. Oczywiście wszystko odbywa się w duchu zabawy i radości. W przedszkolu dziecko po raz pierwszy ma styczność z prostymi działaniami matematycznymi, co przygotowuje go później do trudniejszych zadań. Co prawda zajęcia te są wykonywane w postaci zbiorów, ale w późniejszym czasie odegrają kluczową rolę w abstrakcyjnym myśleniu dzieci? Z tego też powodu czyta się im dużo, ponieważ bardzo łatwo przyswajają sobie treści. W przedszkolu również dzieci uczą się literek oraz znaków matematycznych, jest to tylko wstęp do nauki na kolejnych szczeblach

15 maja 2015 | Kategoria: Język
Tagi: , ,
maj 13

Fizyka teoretyczna Fizyka teoretyczna, jak sama nazwa zresztą wskazuje zajmuje się tworzeniem teorii i hipotez związanych z zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w otaczającym nas świecie. Teorie te oraz hipotezy są następnie podstawą do badań nad ich poprawnością, które przeprowadzane są przez fizyków doświadczalnych. Możemy zatem powiedzieć, że fizyka teoretyczna tworzy język dzięki, któremu możliwy jest opis zjawisk zachodzących dookoła nas. Fizyka teoretyczna jest zatem bezpośrednio związana z fizyką doświadczalną, co więcej postępy w fizyce teoretycznej są zazwyczaj spowodowane postępami w fizyce eksperymentalnej i odwrotnie. A zatem obie te dziedziny wzajemnie się napędzają i nie mogą bez siebie istnieć. Do tworzenia nowych hipotez i teorii fizyka teoretyczna wykorzystuje swego rodzaju zestaw odpowiednich metod, które umożliwiają dojście do nowych wniosków określanych mianem modeli bądź paradygmatów. Do ich tworzenia niezbędna jest oczywiście królowa wszystkich nauk – matematyka, a także jej różnorodne pochodne. Do głównych teorii fizyki zaliczane są te teorie, które wszyscy fizycy uznają za słuszne. Teorie te stanowią podstawę do wszelkiego rodzaju badań a także do tworzenia innych teorii. Oczywiście dla każdej teorii istnieje szereg założeń, które muszą zostać spełnione, aby teoria ta mogła zostać uznana za prawdziwą, w przeciwnym razie uważana jest ona za teorię błędną, niezgodną z rzeczywistością. Teorie główne są uważane za prawdziwe, gdyż nie zostały odnalezione dowody na ich nieprawdziwość, co oznacza, że nikomu nie udało się w sposób eksperymentalny, namacalny udowodnić, że któraś z tych teorii w rzeczywistości nie istnieje. Wyróżniamy pięć głównych teorii fizyki. Możemy wśród nich wymienić termodynamikę i mechanikę statystyczną, teorię względności, mechanikę klasyczną, mechanikę kwantową, oraz elektrodynamikę klasyczną. W skład poszczególnych teorii wchodzą odpowiednie działy, a w działach tych opisane zostały właściwe dla poszczególnych teorii pojęcia, które umożliwiają odpowiedni opis każdej z teorii.

13 maja 2015 | Kategoria: Fizyka
Tagi: , ,
maj 11

Doskonalenie zawodowe Doskonalenie zawodowe jest to pogłębianie swojej wiedzy. Doskonalić można się przez całe życie. W tym celu można posługiwać się kursami organizowanymi przez szkołę lub dokształcać się samemu. Rozwój techniki i wciąż zmieniająca się rzeczywistość wymuszają na człowieku potrzebę doskonalenia się. Ciągle cos się zmienia a wiedza wymaga aktualności, dlatego też ludzie decydują się na dalszą naukę. Nawet czytanie książek jest formą doskonalenia, ponieważ podczas wykonywania tego typu czynności człowiek zdobywa nowe wiadomości. Wszystkie czynności, które prowadzą do uaktualnienia wiedzy są doskonaleniem. Najczęściej tego typu formę nauki podejmują ludzie czynni zawodowo, czyli tacy, którzy pracują. Doskonalenie jest szczególnie ważne dla nauczycieli, ponieważ to oni są źródłem wiedzy dla innych osób. Ich wiedza musi być stale wzbogacana, aby umieć sprostać zadaniom stawianym im przez dzieci oraz system edukacji. Doskonalenie ma swoje zalety między innymi podnosi nasz poziom wiedzy, jesteśmy przez to bardziej szanowani i możemy cieszyć się autorytetem.

11 maja 2015 | Kategoria: Szkoła
Tagi: , ,
maj 09

Hydrostatyka Fizyka jako jeden z działów mechaniki płynów wyróżnia właśnie hydrostatykę. Zadaniem hydrostatyki jest badanie cieczy w momencie, gdy znajduje się ona w stanie spoczynku, a także określanie jakie warunki muszą być spełnione aby ciecz znajdująca się w polu działania rożnego rodzaju sił pozostawała w stanie spoczynku. Siłami, które oddziałują na ciecz są tak zwane siły masowe, do których zaliczane są zarówno siły bezwładności jak i siły grawitacyjne. Warto wspomnieć, że fizyka wyróżnia dziedzinę pokrewną do hydrostatyki, która jest nazywana aerostatyką, zajmuje się ona tym samym co hydrostatyka, jednak w nie w odniesieniu do cieczy a w odniesieniu do gazów. Ponieważ miedzy cieczami i gazami istnieją bardzo liczne pokrewieństwa obie te dziedziny dynamiki są ze sobą bardzo zbieżne, i zdarza się, że zarówno gazy jak i ciecze są rozpatrywane wspólnie a nauka która się tym zajmuje określana jest mianem mechaniki płynów. Do najważniejszych praw hydrostatyki zaliczamy prawo Archimedesa, prawo Eulera i prawo Pascala.

9 maja 2015 | Kategoria: Fizyka
Tagi: , ,