>

Nauka i wiedza

Klucz to wiedza

kwi 06

Edukacja w przedszkolu Przedszkole jest placówka, która jest powołana po to, aby oddziaływać na dzieci. W przedszkolu mamy do czynienia z dziećmi w różnym przedziale wiekowym, dlatego też potrzebny jest dobrze wykwalifikowany personel nauczycielski. Funkcja jest to inaczej podstawowe zadnie, jakie spełnia przedszkole. Zadań tych podczas zajęć realizowanych z dziećmi jest kilka. Przedszkole to przede wszystkim miejsce gdzie dzieci uczą się, czyli zdobywają pewne umiejętności. Nauka jest to niezbędna, ponieważ musi przygotować dziecka do dalszej jego edukacja. Przedszkole jest dopiero pierwszym szczeblem, jakie musi przejść, aby mógł się rozwijać i funkcjonować w społeczeństwie. Mówiąc o nauce mam na myśli również wszelkiego rodzaju zajęcia powodujące rozwój zainteresowań oraz przygotowanie dzieci do przyswajania i stosowania pewnych norm społecznych. Każdy jest tylko częścią ogromnej społeczności i musi znać pewne zasady rządzące ta społecznością, przedszkole to odpowiednie miejsce do nauki tych praw. Samo przebywacie z innymi dziećmi już uspołecznia je. Nauka pisania jest to przyswajanie liter. Nauka pisania w przedszkolu ma miejsce jednak nie do końca, ponieważ na tym, szczeblu edukacji dziecko nie przeciąża się zbyt wieloma wiadomościami, aby nie wprowadzić je w błąd. Jak wcześniej wspomniałam przedszkole przygotowuje do podjęcia dalszej nauki, dlatego też nauka pisania jest tylko rodzajem wstępu do prawdziwego pisania? Mówię tutaj prawdziwego, ponieważ w przedszkolu dziecko poznaje tylko litery, ale pisać je uczy się w pierwszej klasie, ponieważ wtedy wprowadzone są litery. W przedszkolu dziecko uczy się odróżniać literki. Oczywiście może już je pisać, ale wykonuje to w sposób nie zorganizowany, czyli dostaje duży karton papieru, na którym uczy się pisać kształt litery, nie ma jeszcze tak wyrobionych ruchów ani predyspozycji, aby pisać je w liniaturze. Dzieci w przedszkolu mogą uczyć się pisać nie tylko na kartonie, ponieważ jest wiele ćwiczeń, podczas których piszą daną literkę w powietrzu ćwicząc w ten sposób jej kształt. Jest to bardzo dobre ćwiczenie, ponieważ dzięki niemu ćwiczymy również nasze dłonie

Edukacja w przedszkolu
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
6 kwietnia 2015 | Kategoria: Szkoła
Tagi: , ,