>

Nauka i wiedza

Klucz to wiedza

mar 23

Optyka i astrofizyka W fizyce optyka zajmuje się badaniem światła i wszelkiego rodzaju zjawisk świetlnych. Bada ona szczegółowo emisję światła, jego rozchodzenie się, to jak światło oddziałuje z materią, a także to jak jest przez tę materię pochłaniane. Poza tym, że optyka jest dziedziną fizyki jest ona także dziedziną techniki, gdzie jej zadaniem jest także badanie światła, ale również poszukiwanie rozwiązań dla jego zastosowania w technice. Fizyka wyróżnia trzy działy optyki. Pierwszym z nich jest optyka falowa, drugim optyka geometryczna, trzecim natomiast optyka kwantowa. Optyka falowa jest działem, który uwzględnia fakt, że światło ma naturę falową w związku z tym jej zadaniem jest badanie zjawisk takich jak polaryzacja, interferencja oraz dyfrakcja. Optyka geometryczna natomiast jest najstarszym działem optyki, który rozpatruje światło jako promień świetlny i zajmuje się badaniem jego natury oraz zachowania. Jeżeli chodzi o optykę kwantową, to postrzega ona światło jako zbiór cząstek nazywanych fotonami. Podstawową jednostką jest zatem foton i to jego badaniem zajmuje się ten dział optyki. Astrofizyka jest dziedziną, która łączy w sobie zarówno fizykę jak i astronomię. Zajmuje się ona badaniem procesów o charakterze fizycznym, które mają miejsce we wszechświecie. Bada prawa decydujące o zachowaniu się obiektów astronomicznych. Możemy zatem powiedzieć, że zadaniem astrofizyki jest opis procesów dotyczących gwiazd, galaktyk oraz materii, która się między nimi znajduje, a także oddziaływań, które pomiędzy tymi wszystkimi elementami mają miejsce. Aby opis zjawisk zachodzących we Wszechświecie był możliwy konieczne jest wykorzystanie całej wiedzy, którą niesie ze sobą fizyka, konieczne jest połączenie ze sobą wszystkich jej dziedzin. Dlatego też możemy śmiało powiedzieć, że astrofizyka wykorzystuje zarówno mechanikę, jak i fizykę kwantową, a także teorię względności i wiele wiele innych. Dlatego też postęp, który ma miejsce w poszczególnych dziedzinach fizyki przyczynia się bezpośrednio do tego, że Wszechświat może być przez nas lepiej poznawany i odkrywany. W przyszłości zapewne dowiemy się o nim jeszcze więcej, gdyż fizyka, a zatem również astrofizyka stale się rozwija.

Optyka i astrofizyka
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
23 marca 2015 | Kategoria: Fizyka
Tagi: , ,